Tanphatfrp.com – Nhà sản xuất các loại bồn composite chất lượng cao. 

Chú trọng vào chất lượng cũng như đặt uy tín lên hàng đầu, Tân Phát FRP cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực composite nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Top